PERKHIDMATAN TELAH DIGANTUNG KERANA GAGAL MEMBUAT PEMBAYARAN